A változások gyorsasága az egészségügyi szektor legnagyobb technológiai jellegű fejfájása

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

A változások gyorsasága az egészségügyi szektor legnagyobb technológiai jellegű fejfájása

Humans and machines 2Budapest, 2013. március 20. — A Ricoh által szponzorált* tanulmány adatai szerint az egészségügyi, biotechnológiai és gyógyszerészeti vállalatok vezetőinek 92,5%-a nagyobb mértékben függ a technológiától, mint 3 évvel ezelőtt. Az egészségügyi vezetők túlnyomó többsége (70%-a) egyetért abban, hogy a technológia kreatívabbá tette alkalmazottait az új egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerek és termékek kidolgozása során. Azonban a legnagyobb kihívást továbbra is a technológia integrálása jelenti a betegellátás, szolgáltatás és adminisztráció javítása érdekében. A válaszadók több, mint harmadánál (35%) okozott adatveszteséget az elmúlt hat hónapban számítógépes hiba. Az Economist Intelligence Unit által készített „Humans and Machines” tanulmány rávilágít a technológia egyre fontosabb szerepére az egészségügyi szektorban.

“Ahogy a ’telehealth’ az összes egészségügyi szakterületen növekszik, úgy válik egyre fontosabbá annak integrálása és a tradicionális folyamatok átalakítása.” mondja Carsten Bruhn, a Ricoh Europe ügyvezető igazgatóhelyettese.  “A digitális gazdaság a normál gazdaságnál hétszer gyorsabban növekszik**, így a technológia generálta változás valószínűleg a közeljövőben sem fog lelassulni. A technológia továbbra is kulcsfontosságú az egészségügyben és olyan új üzleti modelleket inspirál, amelyek megváltoztatják azt, ahogyan az egészségügyi szakértők kommunikálnak a páciensekkel.

A technológia indukálta változások azonban valószínűleg nem jelentik azt, hogy a jövőben robotok és számítógépek veszik át a betegellátást a jövőben. Az egészségügyi, biotechnológiai és gyógyszeripari válaszadók a páciensek állapotának diagnózisát, (36%) az új kezelések és gyógyszerek kidolgozását (32%) jelölték meg, mint a két legkritikusabb terület, ahol továbbra is szükséges az emberi intuíció. Ezzel ellentétben mindössze 5%-uk gondolta úgy, hogy az egészségügyi szakértőknek időt kell áldozni a páciensek adatainak menedzselésére. Valamint 8% van azon a véleményen, hogy az ilyen specialistáknak foglalkozniuk kell az adminisztrációs folyamatok javításával.
Abban azonban mindannyian egyetértettek, hogy a technológiának továbbra is feladata a hatékonyság növelése. A legnagyobb kihívás az egészségügyi szektorban, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, mint a belső támogató folyamatok. Ezt a problémát tovább árnyalja az a tény, hogy a válaszadók 38%-a szerint a szervezeten belüli rendszerek gyakran nincsenek összekötve egymással. Bár igen fontosak az egészségügyben a folyamatvezérelt fejlesztések, a megkérdezett vezetők 78%-a szerint az izolált technológia a hozzá kapcsolt folyamatok nélkül nem sokat ér.

“Az emberi részvétel elengedhetetlen a betegellátásban, ugyanakkor szükséges az olyan innovatív folyamatok létrehozása is, amelyek a technológiai beruházásokat előnnyé kovácsolják. Például, ha az információ menedzsment rendszerek integrálása megvalósul egy kórházban, akkor az orvos könnyebben hozzáférhet a páciens adataihoz és a vizsgálati eredményekhez és a receptet elküldheti közvetlenül a gyógyszertárnak, így hatékonyabbá és gyorsabbá teheti az egészségügyi folyamatokat.” mondja Bruhn.  “A technológia önmagában nem tud ekkora hatást gyakorolni az egészségügyi szolgáltatásokra. Az emberi intuíció és szakértelem az, ami lehetővé teszi a technológia hatékony felhasználását és az egészségügyi szektor korszerűsítését.”

“Az olyan kritikus folyamatok sikeres automatizáláshoz, mint például a páciensek adatainak rögzítése, többre van szükség, mint a digitális eszközök beszerzése. Az innovatív folyamatok biztosítják a kritikus információk rögzítését, szervezetbe történő integrálását és azok 24 órás hozzáférhetőségét.  Az automatizált folyamatok támogatják a dokumentációk standardizálását, a hatékonyabb információ megosztást, csökkentik az adminisztrációs költségeket és növelik a betegek bizalmát.” mondja Bruhn.

Az automatizálással elérhető legjobb példákat megemlítik az Európai Bizottság „e-health action plan” dokumentumában***. Dániában sikerült évi 120 millió dolláros megtakarítást elérni, miközben az orvosok átlagosan napi 50 percet spórolnak az adminisztráción. Olaszországban az információs és kommunikációs technológiák bevezetésével az egészségügyi szektorban a teljes nemzeti egészségügyi kiadások (12,4 milliárd euró) körülbelül 11,7%-át sikerült megspórolni. Csak a digitális receptek bevezetésével sikerült körülbelül 2 milliárd eurót megtakarítani.

“A folyamatoptimalizálásra koncentrálva az egészségügyi szakértők profitálhatnak a megnövekedő agilitásból, ami kevesebb fejfájást jelent az új technológiák adoptálásakor. Ennek köszönhetően arra koncentrálhatnak, ami igazán fontos a számukra – új innovációk felfedezése a betegápolásban és az egészségügy folyamatos fejlesztése.” vélekedik Bruhn.

Töltse le az egészségügyi tanulmányt a http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/hu/humans-and-machines/ weboldalról.


* Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The  role of people in technology-driven organisations. Sponsored by Ricoh 
**  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-do-list-new-digital-priorities-2013-2014 
*** http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-959_en.htm

Oldal tetejére

| A Ricoh-ról | 

A Ricoh egy globális vállalat, amely az irodai képalkotási eszközökre, nyomdai megoldásokra, dokumentum menedzsmentre és IT megoldásokra specializálódott. A vállalat központja Tokióban található. A Ricoh Group több mint 200 országban és régióban van jelen. A 2012. március 31.-én befejeződött üzleti évben a Ricoh Group árbevétele 1 903 milliárd japán Jen volt (körülbelül 23 milliárd USD).

A cég bevételeinek többségét az olyan termékek, megoldások és szolgáltatások értékesítéséből nyeri, amelyek javítják az emberek közötti interakciót és az információáramlást. A Ricoh továbbá díjnyertes digitális fényképezőgépeket és speciális ipari termékeket is gyárt. A vállalat ismert eszközei minőségéről, kiemelkedő ügyfélszolgálatáról és fenntarthatósági törekvéseiről.
A Ricoh mottója, imagine. change. Ennek szellemében segít a vállalatoknak átalakítani munkafolyamataikat és kihasználni alkalmazottaik kollektív kreativitását.

További információért kérjük, látogasson el:
www.ricoh.hu  

További információk:
Ricoh Hungary Kft.
Mikola András
Marketingkommunikációs koordinátor
Tel: +361-270-9797
E-mail: pr@ricoh.hu
Weboldal: www.ricoh.hu
Videó csatorna: Ricoh Hungary channel
Hírlevél: Ricoh Hungary hírlevél
Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Twitter: http://www.twitter.com/ricoheurope

| A tanulmányról |  

A cikkben említett analízis és a tanulmány, melynek részét képezi, egy két lépcsős kísérlet, melyet az Economist Intelligence Unit végzett el. Az első felmérés során 2012. november és december hónapjában 432 vezetőt kérdeztek meg (ebből 63 dolgozott a pénzügyi szektorban) arról, hogyan látják a technológia és az emberi képzelet közötti kölcsönhatást a vállalatukon belül. A mintavételezés globális volt és a válaszadók körülbelül egyenlő arányban oszlottak meg Európa Észak-Amerika és Ázsia között. Minden válaszadó vezetői pozícióban van, 50%-uk C szintű vezető, vagy vezetőségi tag. A felmérés 20 különböző piaci szektort érintett, többek között olyanokat, mint a pénzügyi szolgáltatások, oktatás, állami (ide értve az egészségügyet), gyártás és technológia szektora. A felmért vállalatok 53%-ának éves forgalma meghaladja az 500 millió dollárt, míg minden ötödiké a 10 milliárd dollárt is. A felmérést kiegészítéseként 20 részletes interjú is készült kiemelkedő üzleti és technológiai gondolkodókkal és vállalati vezetőkkel. 

Oldal tetejére