Az emberek és gépek hatása a pénzügyi szolgáltatásokra

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

Az emberek és gépek hatása a pénzügyi szolgáltatásokra

Pénz, kockázat, emberek és folyamatokHumans and machines

Budapest, 2013. március 12. — A technológia vezérelte változás legújabb hatásai vegyes kimeneteleket eredményeznek a pénzügyi szolgáltatások szektorában. A pénzügyi szolgáltató szervezetek több mint harmadánál (37%) okozott veszteséget legalább egyszer az elmúlt hat hónapban számítógépes program által hozott automatizált döntés. Továbbá a cégek 31%-a szerint ügyfeleket is veszítettek hibás automatizált döntések miatt ezen időszakban. Ezek az információk a Ricoh megbízásából az Economist Intelligence Unit által készített Humans and Machines tanulmányból származnak.

“Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy sürgős lépésekre van szükség.” mondja Carsten Bruhn, a Ricoh Europe ügyvezető igazgatóhelyettese. “Az automatizált folyamatok számos előnyt biztosíthatnak a pénzügyi szolgáltatások szektorának, de elengedhetetlen, hogy ezeket a folyamatokat emberek (azaz szakértők) rendszeresen felülvizsgálják és frissítsék. Az optimalizált folyamatok és összekapcsolt rendszerek segítségével olyan együttműködésen alapuló és kreatív munkakörnyezet hozható létre, mely segítségével az ügyfelek igényei jobban kielégíthetőek.”

Úgy tűnik, hogy a pénzügyi szolgáltatásokban dolgozó vezetők továbbra is úgy gondolják, hogy az automatizáció üzleti értéket teremthet valamint bizonyos esetekben az emberi beavatkozás csak minimális mértékben szükséges. Konkrétan arra a kérdésre, hogy az emberi fantázia és intuíció mely területeken kritikus fontosságú, a válaszadók mindössze 8%-a említette meg a szabályozások kezelését és még kevesebb, mindössze 6% az információbiztonságot. Ugyanakkor, az emberi beavatkozás továbbra is elengedhetetlen az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (46% szerint) és a kockázatkezelés (31%) területein.

A válaszadók 48%-a szerint a szektor legnagyobb technológiai kihívása a különböző rendszerek összekapcsolása.  

“Lépést tartani a technológiai változásokkal és a rendszerek közötti folyamatos kapcsolatot biztosítani nem könnyű. A technológia gyorsabban fejlődik, mint a folyamatok, amelyek használják. A sikeresen összekapcsolt rendszerek létrehozásához a pénzügyi szolgáltatások szektorának a folyamatoptimalizálásra és a munkavégzés tradicionális módjainak változtatására kell fókuszálnia. A szektor vezetői egyre inkább külsős szakértők felé szervezik ki ezen feladatok menedzsmentjét, az így felszabaduló időt pedig a fő üzleti tevékenységekre fordíthatják.” mondja Bruhn.

A pénzügyi szolgáltatási szektor vezetőinek túlnyomó többsége egyet ért abban, hogy a legújabb technológiákat nem szabad a jövendőbeli siker egyetlen zálogaként kezelni. 71%-uk szerint az izolált technológia a hozzá kapcsolt folyamatok nélkül nem sokat ér.

Továbbá 86%-uk látja úgy, hogy az ember és technológia közötti együttműködés csak akkor teremt értéket, ha az őket összekötő folyamatok kreatívabbak lesznek.

A kihívások ellenére a pénzügyi szolgáltatások szektora továbbra is optimistán tekint a technológia lehetséges előnyeire. A megkérdezettek 41%-a szerint az utóbbi három év legjobb innovációi nem jöhettek volna létre a technológiai háttér nélkül. Sőt, 31% szerint e háttér nélkül még csak elképzelés szintjén sem valósulhattak volna meg ezek az újító ötletek. Valamint a válaszadók 78%-a gondolja úgy, hogy a technológia segítségével hatékonyabbak lehetnek. Mindenesetre a technológia továbbra sem veszi át a kulcstevékenységeket, mint a döntéshozatal, vagy az új, innovatív ötletek kidolgozása.

Töltse le a tanulmányt a http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/hu/humans-and-machines/ címről.

Oldal tetejére

| A Ricoh-ról | 

A Ricoh egy globális vállalat, amely az irodai képalkotási eszközökre, nyomdai megoldásokra, dokumentum menedzsmentre és IT megoldásokra specializálódott. A vállalat központja Tokióban található. A Ricoh Group több mint 200 országban és régióban van jelen. A 2012. március 31.-én befejeződött üzleti évben a Ricoh Group árbevétele 1 903 milliárd japán Jen volt (körülbelül 23 milliárd USD).

A cég bevételeinek többségét az olyan termékek, megoldások és szolgáltatások értékesítéséből nyeri, amelyek javítják az emberek közötti interakciót és az információáramlást. A Ricoh továbbá díjnyertes digitális fényképezőgépeket és speciális ipari termékeket is gyárt. A vállalat ismert eszközei minőségéről, kiemelkedő ügyfélszolgálatáról és fenntarthatósági törekvéseiről.
A Ricoh mottója, imagine. change. Ennek szellemében segít a vállalatoknak átalakítani munkafolyamataikat és kihasználni alkalmazottaik kollektív kreativitását.

További információért kérjük, látogasson el:
www.ricoh.hu  

További információk:
Ricoh Hungary Kft.
Mikola András
Marketingkommunikációs koordinátor
Tel: +361-270-9797
E-mail: pr@ricoh.hu
Weboldal: www.ricoh.hu
Videó csatorna: Ricoh Hungary channel
Hírlevél: Ricoh Hungary hírlevél
Facebook: www.facebook.com/ricoheurope
Twitter: http://www.twitter.com/ricoheurope

| A tanulmányról |  

A cikkben említett analízis és a tanulmány, melynek részét képezi, egy két lépcsős kísérlet, melyet az Economist Intelligence Unit végzett el. Az első felmérés során 2012. november és december hónapjában 432 vezetőt kérdeztek meg (ebből 63 dolgozott a pénzügyi szektorban) arról, hogyan látják a technológia és az emberi képzelet közötti kölcsönhatást a vállalatukon belül. A mintavételezés globális volt és a válaszadók körülbelül egyenlő arányban oszlottak meg Európa Észak-Amerika és Ázsia között. Minden válaszadó vezetői pozícióban van, 50%-uk C szintű vezető, vagy vezetőségi tag. A felmérés 20 különböző piaci szektort érintett, többek között olyanokat, mint a pénzügyi szolgáltatások, oktatás, állami (ide értve az egészségügyet), gyártás és technológia szektora. A felmért vállalatok 53%-ának éves forgalma meghaladja az 500 millió dollárt, míg minden ötödiké a 10 milliárd dollárt is. A felmérést kiegészítéseként 20 részletes interjú is készült kiemelkedő üzleti és technológiai gondolkodókkal és vállalati vezetőkkel. 

Oldal tetejére