A fenntartható társadalom koncepciója

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

A Ricoh Csoport egy olyan típusú szervezet jövőképét vetíti maga elé, amely nem csak egy csoporton belül realizálja a fenntartható társadalom létrehozását, hanem a társadalom egészére kiterjesztve képzeli el az ilyen irányú szemléletváltás szükségszerű megvalósítását. 1994-ben létrehoztuk a Comet Circle nevű programot, megalapozva az ilyen változtatásra való ösztönzést. A Comet Circle koncepciója azt a nagyra törő elképzelést tárja elénk a környezeti hatás csökkentésének tervéről, amelyben a Ricoh Csoport hatásköre nemcsak a gyártásra, hanem termékeinek egész életciklusára kiterjed; üzleti tevékenységének minden szegmenségben (a kutatás és (ki)termelés; feldolgozás és kereskedelem). Annak tudatában, hogy a termékgyártókra, mint amilyen a Ricoh is, egyre nagyobb figyelem irányul, - mivel egy termék életciklusának korai szakaszában tudja a legnagyobb mértékben csökkenteni a környezeti hatást - minden üzleti tevékenységünkben figyelembe vesszük a Comet Circle koncepcióját.

A Comet Circle folyamata

Az alábbi diagramon látható körök azon együttműködő partnereket ábrázolja, akik elősegíthetik a fenntartható társadalom fejlődését. A természetből kinyert nyersanyagok a beszállítókon keresztül a gyárakba jutva (lásd jobbra fent) új erőforrásként a termékek előállítását biztosítja, jobbról balra haladva a felső útvonal mentén, majd végül eljutnak a felhasználókhoz (az ügyfelekhez). Az elhasznált termékek útvonala balról jobbra halad végig az alsó útvonalon.

Comet flow diagram thumbnail
 
 
 

Oldal tetejére

1. Az összes környezeti hatás azonosítása és csökkentése az életciklus minden szakaszában

Ahhoz, hogy csökkenthessük a környezeti hatást a termékek teljes életciklusa alatt, először azonosítanunk kell a hatás mértékét, annak minden egyes szakaszánál, kezdve az üzleti folyamattól, a termék kiszállításáig, - az összes résztvevő partnerrel együtt (Ricoh Csoport, beszállítók, ügyfelek és az újrahasznosítással foglalkozó cégek).

Az összes fent említett szakaszt lefedő Sustainable Environmental Management Information System (fenntartható környezetvédelmi irányítási rendszer) alkalmazásával felismerhetővé tehetjük a környezeti hatásokat, s így a környezetvédelmi technológiák, a termékek újrafelhasználása és újrafeldolgozása révén csökkenthetjük az összes környezeti hatást.

Oldal tetejére

2. A belső körben található újrafelhasználási folyamatok elsőbbségének biztosítása és a többlépcsős újrafeldolgozási rendszer előtérbe helyezése

A források legnagyobb gazdasági értékét a termékek előállításakor és az ügyfelekhez eljutva, használatuk által képviselik. A Ricoh Csoport a termékek újrafelhasználására és újrahasznosítására helyezi a hangsúlyt - ahogy ez a Comet Circle belső köreinek folyamatábráján látható -, annak érdekében, hogy az elhasznált termékek újrahasznosításuk által a legmagasabb gazdasági értéket képviseljék.

Ha egy termék alkatrésze nem használható fel újra, akkor annak anyaga kerül újrahasznosításra. Ilyen esetekben arra törekszünk, hogy ez a lehető legmagasabb minőségben történjen: vagy egy zárt körű újrahasznosítási rendszerben, vagy egy olyan rendszerben, ami lehetővé teszi az újrahasznosított anyag Ricoh Csoporton belüli felhasználását. Íly módon, az elhasznált termék visszaforgatásával érhetjük el a legmagasabb szintű értékmegőrzést.

A lehető legnagyobb mértékű, ismételt újrahasznosítás - a "multitiered recycling system" (többlépcsős újrahasznosítás) elve alapján - jelentősen csökkenti az új erőforrások felhasználását és a keletkező hulladékmennyiséget.

Minél ésszerűbb, gazdaságos újrahasznosítás
Egy fenntartható társadalomban az elhasznált termékekre úgy kell tekinteni, mint értékes forrásokra, és nem mint hulladékra. Éppen ezért egy újrahasznosító rendszert oly módon kell fejleszteni, amelyben a termék- és pénz ellentétesen áramolnak a termék használatba kerülése előtti szinteken, éppúgy mint az eredeti termékelőállítás és piaci értékesítés állomásai
A Ricoh Csoport - egy újabb fejlesztése révén - létrehozta a termékalkatrészek ismételt újrasznosítására kidolgozott rendszerét. Az újrahasznosítással foglalkozó cégekkel együttműködve az újrahasznosított források minőségjavításán és a felhasznált energia, illetve az újrafelhasználás és újrahasznosítás költségeinek minimalizálásán dolgozunk. Ily módon egy gazdaságilag sokkal ésszerűbb újrahasznosítási rendszert vezetünk be, amivel méginkább csökkentjük a környezetre gyakorolt hatást.

Az új erőforrás-szükségletek csökkentése, az újrafeldolgozott anyagok nagyobb mértékű felhasználása
A Comet Circle 1994-es bevezetése óta a Ricoh Csoport által felépített rendszerében az elhasznált termékek újrafeldolgozása és ezek újbóli bevezetése a piacra módot nyújt a források még hatékonyabb felhasználására. Figyelembe véve a közeli jövőben fellépő ivóvízhiány lehetőségét, megállapíthatjuk, hogy a nagy forrásigényű gyártástechnológiák nem felelnek meg a fenntarthatóság követelményeinek.
A Ricoh Csoport gyorsított ütemben vált át az új típusú gyártásra, azaz az újrahasznosítás és az előállításhoz szükséges új források nagy mértékű csökkentése által maximalizálja a források értékét. .

Oldal tetejére

3. Partnerkapcsolatok kiépítése minden szakaszban

A környezeti hatás eredményes csökkentése érdekében a partnerek közötti közvetlen kommunikáció és információ-megosztás elengedhetetlenül szükséges.

A Ricoh csoport arra törekszik, hogy minden üzleti területen az együttműködő felekkel történő jó partnerkapcsolat kialakításával egyidejűleg csökkentse a környezeti hatást a termékek életciklusának összes szakaszában. A kezdeményezések közé tartozik a környezeti szempontból kritikus anyagok mennyiségének csökkentése az anyagok és alkatrészek gyártóival együttműködésben, a hatékonyabb szállítás, valamint a zöld marketing. Továbbá, olyan megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek, amelyek révén csökkenthetik az irodák környezeti hatását. A Ricoh Csoport az információk és a tevékenységek során szerzett tudás közzétételével és a helyi közösségekkel való együttműködés által segít csökkenteni a társadalom egészének környezetre gyakorolt káros hatását.

Oldal tetejére