Megfelelőség

Kötelezettségek, korlátozások és előírások teljesítése – és túlszárnyalása.

Teljes mértékben zöld megközelítés. Hogyan teljesítjük túl a törvényi elvárásokat.

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

Kapcsolódó hivatkozások

  • Biodiverzitás

    Solar panels and a wind farm under a blue sky.

    A biodiverzitás megőrzése az üzleti és társadalmi szféra hozzájárulása révén.

Környezettudatos filozófiánk - melynek gyökerei 1936-ig vezethetők vissza - eredményeképpen a Csoport túlteljesíti az európai törvényi előírásokat. Számos eredményünk között megtalálható a kombinált környezetvédelmi tevékenységgel elért 1266 milliárd dolláros profitnövekedés 2000 és 2008 között, a szén kibocsátás csökkentése 45 000 tonnával 2007 óta. Célunk, hogy 2050-re 2000-hez képest 88%-kal csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)

A WEEE-előírások megkövetelik a piacra kerülő termékek súlyának pontos lemérését, és a minimális újrahasznosítási követelmények teljesítését. Biztosítjuk, hogy berendezéseinkkel kapcsolatos hulladék egyáltalán ne kerüljön hulladéklerakó helyekre, a termékalkatrészek pedig lehetőség szerint újra felhasználásra kerüljenek a felújítási programunk keretében.

Oldal tetejére

Információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS)

  • Az Információbiztonsági irányítási rendszer előírásainak betartása és az adatvédelem biztosítása érdekében minden adatot véglegesen törlünk az összegyűjtött berendezésekbe található merevlemezekről.

  • A biztonságra a hardverek és szoftverek fejlesztésének korai szakaszaiban is odafigyelünk. 2002-ben a Ricoh volt az első szervezet, amely ISO/IEC 15408 minősítést kapott digitális multifunkciós nyomtatójára.

  • A Ricoh következetes és globális megközelítést alkalmaz az információk megvédésére.  2004 óta minden létesítménye ISO27001 minősítést szerzett a világon, ami egy különösen előnyös elismerés egy dokumentumkezeléssel foglalkozó vállalat számára. 

Oldal tetejére

Veszélyes anyagok használatának korlátozása (RoHS)

Nem kerülhetnek forgalomba olyan elektromos és elektronikai berendezések, amelyekben megtalálható ezen szabályozás szerint legveszélyesebbnek minősülő hat veszélyes anyag valamelyike. Munkatársaink és az ügyfeleink egészségét és biztonságát előtérbe helyezve a Ricoh nem csak azt biztosítja, hogy termékei megfeleljenek a RoHS előírásainak, de a korlátozást ott nem szereplő további 6 anyagra is kiterjesztette.

A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása (REACH)

Ez az új jogszabály előírja az üzleti tevékenység során felhasznált összes vegyi anyag regisztrálását és kezelését. Ennél azonban tovább is léptünk: kidolgoztunk egy szigorú vegyianyag-gazdálkodás rendszert, amely kiterjed az egész ellátási láncra.

A gyártó (hulladékcsomagolással kapcsolatos) kötelező felelősségvállalását szabályozó rendeletek

A vállalatoknak részletes ismertetniük kell újrahasznosítási tevékenységüket és mi szigorúan betartjuk ezeket a csomagolási előírásokat, évente igazolva az újrahasznosítás és újrafeldolgozás terén elért eredményeket.

Oldal tetejére