Privacy

A Ricoh Hungary és a Ricoh Europe B.V. ("Ricoh") együtt fejlesztette ki a www.ricoh.hu weboldalt (továbbiakban weboldal). A weboldalon megismerheti a Ricoh-t, annak termékeit és szolgáltatásait. A Ricoh tudatában van a személyes adatok fontosságának és védelmének. A Ricoh ígéretet tesz arra, hogy tiszteletben tartja az Ön adatait és azokat bizalmasan és körültekintően dolgozza fel. Az adatokat csak ezen nyilatkozatban meghatározott célokra használja fel. Az összes adatfeldolgozási művelet az adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó törvényeknek megfelelően kerül végrehajtásra

Privacy Statement Ricoh Europe Website

Miért dolgozza fel a Ricoh az Ön adatait

  • Ha kitölti egy űrlapot, adatait feldolgozzuk, hogy kérdéseire, megjegyzéseire reagálhassunk.

  • Ha termékinformációra vonatkozó kérelmet nyújt be, adatait azért dolgozzuk fel, hogy kérelmét kezelni tudjuk, továbbá statisztikai célokból: hogy láthassuk, mely termékre vonatkozóan kért információt.

  • Ha állásra jelentkezik a Ricoh-nál, adatait azért dolgozzuk fel, hogy meg tudjuk állapítani: van-e vállalatunknál Önnek megfelelő állás.

  • Amennyiben Ön a sajtó képviselője, és be kíván lépni Virtuális Sajtóirodánkba (későbbi fejlesztés), adatait azért dolgozzuk fel, hogy kérvényét ellenőrizhessük, és elérhetővé tehessük az Ön számára a weboldal korlátozott hozzáférésű területét.

  • Adatait azért is feldolgozzuk, hogy követni és javítani tudjuk a Ricoh weboldalán keresztül kínált szolgáltatásait.

Milyen adatokat dolgoz fel a Ricoh
Ha visszajelzési űrlapot, vagy termékinformáció-kérő űrlapot nyújt be, a Ricoh az Ön eléréséhez szükséges adatok közül ezeket dolgozza fel: a nevét, a címét, az országát, a telefonszámot és az e-mail címet, valamint kérvényének vagy visszajelzésének tartalmát.

Ha állásra jelentkezik a Ricoh-nál, a Ricoh az Ön elérhetőségére vonatkozó adatokat dolgozza fel, továbbá az Ön alkalmasságának felméréséhez szükséges összes személyi adatot. Ezeket az információkat közvetlenül a Ricoh Emberi Erőforrás Osztályára továbbítjuk.

Ha a Virtuális Sajtóirodába (későbbi fejlesztés) kíván bejutni, az Ön rendszerhasználati joggal járó felhasználói azonosítójának létrehozásához szükséges adatokat dolgozzuk fel. Az Ön által közölt adatok felhasználásával azt is ellenőrizzük, hogy Ön valóban a sajtó akkreditált képviselője-e.

A bejelentkezésekkel kapcsolatos információkat egyrészt biztonsági okokból tároljuk, másrészt a weboldal használatának nyomon követése és felmérése céljából. A bejelentkezésekre vonatkozó információkat oly módon tároljuk, hogy azokból a szóban forgó személy visszakeresése nem lehetséges.

Amennyiben úgy dönt, hogy a weboldalról e-mail-en keresztül közvetlenül lép kapcsolatba egy leányvállalattal vagy egy forgalmazóval, úgy az Ön által szolgáltatott adatokat közvetlenül annak a vállalatnak küldjük tovább, a weboldal webmestere mindössze egy másolatot kap a kérelemről, kérelme megfelelő kezelésének biztosítása érdekében.

Amennyiben a weboldalon elhelyezett linkek valamelyikét használja (például www.ricoh-support.com vagy www.ricoh.com) és személyes adatokat nyújt be, úgy az adatok feldolgozása nem a jelen Adatvédelmi nyilatkozat tárgyát képezi, hanem a szóban forgó weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozatét vagy közleményét.

Amennyiben a Ricoh Hungary Kft. irodájába látogat, ott biztonsági videó megfigyelő rendszert üzemeltetünk. A rendszer a biztonsági eseményt nem tartalmazó felvételeket a szabályzatunkban rögzített idő elteltével automatikusan törli.

Ki férhet hozzá az Ön adataihoz?  
A weboldalon összegyűjtött adatokhoz kizárólag a Ricoh fér hozzá.

A Webhely webmestere a visszajelzéseket és információs kérelmeket az annak kezelésében illetékes személyhez vagy osztályhoz továbbítja a Ricoh-n belül. Amennyiben a kérés kezelésének nincs illetékese, úgy a webmester továbbíthatja a kérést a Ricoh márkanevű termékek valamely hivatalos forgalmazójának..

Mindazokat az információkat, amelyeket a Virtuális Sajtóirodához (későbbi fejlesztés) történő hozzáférés kérvényezésekor nyújt be, kizárólag a Ricoh használja fel; másoknak csak abban esetben adja tovább, ha az az ellenőrzési eljáráshoz szükséges.

Azokat az információkat, amelyeket valamely állásra történő jelentkezés során nyújt be, semmilyen körülmények között nem adjuk tovább a Ricoh vállalaton kívülieknek.

Továbbítja másoknak a Ricoh az Ön adatait?

A fentiekben jelzetteken kívül az Ön személyes adatait nem nyújtjuk be, nem tárjuk fel és nem továbbítjuk a Ricoh-tól különböző félnek. A weboldal más, a Ricoh-n kívüli szervezetek weboldalainak és e-mail címeinek mutatóját is tartalmazza. Az Adatvédelmi nyilatkozat ilyen weboldalakra és e-mail címekre nem vonatkozik.

Felhasználja a Ricoh az Ön adatait közvetlen marketingtevékenységhez?

A Ricoh nem használja fel az Ön személyes adatait arra, hogy Önnek kéretlen leveleket küldjön üzleti ajánlatairól, hirdetéseiről. A Ricoh nem adja és nem cseréli el az Ön adatait.

Használ a Ricoh cookie-kat a weboldalon?

A weboldal használ cookie-kat. Ezek az Ön azonosítására, az Ön kényelmére szolgálnak. A cookie-k segítségével a Ricoh nyomon tudja követni és elemezni tudja a Webhely használatát. Önnek módjában áll visszautasítani a cookie-kat. Amennyiben így tesz, elképzelhető, hogy a weboldal, vagy annak bizonyos részei a továbbiakban nem működnek megfelelően.

Hol kerülnek eltárolásra az adatok?

A Ricoh adattároló kiszolgálógépei Amszterdamban, Hollandiában találhatók. Ezeket a kiszolgálókat egy olyan vállalat birtokolja és tartja karban, amely megállapodást kötött a Ricoh-val a vonatkozó adatvédelmi törvények betartására.

Biztonságban vannak az adatai a Ricoh-nál?

A Ricoh megtette az ahhoz szükséges műszaki és szervezeti lépéseket, hogy megfelelő védelmet nyújtson adatainak a jogosulatlan hozzáféréssel és feldolgozással szemben.

Milyen adataival kapcsolatos jogai vannak Önnek?

Ön nem köteles megadni a Ricoh-nak a kért adatokat. Amennyiben azonban elzárkózik az adatgyűjtéstől, elképzelhető, hogy a Ricoh-nak sajnálatos módon nem áll majd módjában kérelmének kezelése vagy kedvező elbírálása. Önnek jogában áll felkérni a Ricoh-t arra, hogy tájékoztassa Önt, amennyiben a Ricoh feldolgozott valamely Önnel kapcsolatos személyes adatot. Ön kérheti a Ricoh-t a nevezett adatok teljes vagy részleges javítására, kiegészítésére, zárolására illetve törlésére, amennyiben az tényszerűen hibás, nem teljes, vagy a feldolgozás szempontjából lényegtelen. Ön kifogást emelhet adatai feldolgozása ellen, illetve az adatfeldolgozás célja ellen. A Ricoh vállalja, hogy az ilyen kéréseknek időben eleget tesz. Az adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezési nyilatkozatát bármikor módjában áll visszavonni. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy visszavonja deklarált beleegyezési nyilatkozatát, és ezáltal megvonja a Ricoh-tól személyes adatai feldolgozásának lehetőségét, elég, ha egy levelet vagy egy e-mailt küld.

Kivel léphet kapcsolatba?

A kéréseket (lehetőleg angolul) a következő e-mail címre küldheti: webmaster@ricoh-europe.com; vagy az alábbi postai címre: Ricoh Europe B.V. Corporate Communication Division, Groenelaan 3, P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen, Hollandia.

A Ricoh összes adatfeldolgozási művelete megfelel a vonatkozó európai adatvédelmi törvényeknek.

A megfelelés biztosítása miatt a Ricoh időnként felülvizsgálhatja Adatvédelmi nyilatkozatát.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön beleegyezését adja, hogy a Ricoh adatait a nyilatkozatban ismertetett módon feldolgozza.

Oldal tetejére