Garanciális feltételek

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

Jótállás

Köszönjük, hogy az alábbi Ricoh Termékek egyikét választotta!

Ricoh Termékek:

Fekete-fehér nyomtatók

 • SG K3100DN 
 • SP 112 
 • SP 150
 • SP 201N 
 • SP 201Nw 
 • SP 211 
 • SP 213W 
 • SP 311DN 
 • SP 311DNw 
 • SP 3600DN 
 • SP 4510DN 
 • SP 6430DN  
 • SP 400DN
 • SP 450DN
 • SP 325DNW
 • SP 377DWX
 • SP 377SFNWX
 • SP 5300DN
 • SP 5310DN

Fekete-fehér multifunkciós készülékek

 • SP 112SF 
 • SP 112SU 
 • SP 150SU
 • SP 203S 
 • SP 203SF 
 • SP 204SF 
 • SP 204SFN 
 • SP 204SFNw 
 • SP 204SN 
 • SP 211SF 
 • SP 211SU 
 • SP 213SFNW 
 • SP 213SFW 
 • SP 213SUW 
 • SP 311SFN 
 • SP 311SFNw 
 • SP 3600SF 
 • SP 3610SF 
 • SP 4510SF 
 • SP325SNW
 • SP325SFNW

Színes nyomtatók

 • SG 2100N
 • SG 3110DN 
 • SG 3110DNW 
 • SG 7100DN 
 • SP C240DN 
 • SP C250DN 
 • SP C252DN 
 • SP C320DN 
 • SP C340DN
 • SP C342DN
 • SP C440DN  

Színes multifunkciós készülékek

 • SG 3100SNW 
 • SG 3110SFNW 
 • SG 3120 BSFNw 
 • SP C240SF 
 • SP C250SF 
 • SP C252SF  

Oldal tetejére

A Ricoh és a környezetvédelem

Tudta Ön, hogy a Ricoh a világ 100 legfenntarthatóbb vállalatának egyike? És azt, hogy a Ricoh volt az első vállalat, amely aktívan támogatta a kiotói jegyzőkönyvet? A Ricoh úttörő és iránymutató a környezetvédelem és a társadalmi felelősségvállalás területén. Vállalatunk a tervezéstől és gyártástól a logisztikáig mindig számításba veszi a környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat, és figyelmet fordít a szennyezőanyag-kibocsátás folyamatos csökkentésére, valamint az energia és az erőforrások hatékony felhasználására. Ezen felül a Ricoh egy egyedülálló újrahasznosítási koncepciót is kifejlesztett. Mi lehetőségnek tekintjük a proaktív környezetvédelmet, ezért hosszú évek alatt energiahatékony technológiákat dolgoztunk ki.

Az újrahasznosítási koncepcióról itt találhat további információkat: http://www.ricoh.hu/about-ricoh/our-principles/index.aspx

Oldal tetejére

Jótállási feltételek

A jelen feltételek egyetlen pontja sem érinti az Ön jogszabályból eredő jogait azzal a személlyel szemben, akitől Ön adásvételi szerződésük értelmében a terméket vásárolta.
A Ricoh a vásárlás napjától számított kétéves jótállást biztosít a fenti Ricoh Termékekre. A jelen jótállás  egy kiegészítő szerződés Ön és a Ricoh, azaz a gyártó között. A jelen jótállás nem érinti  az Ön azon jogait, amelyeket az alkalmazandó nemzeti törvények írnak elő.
A jótállásról további információk találhatóak az alábbiakban.

1. A RICOH Europe SCM B. V. („Ricoh”) a végfelhasználónak („Ön”) az általa megvásárolt Ricoh Termékre vonatkozóan a vásárlás napjától számított kétéves jótállást biztosít a következő feltételekkel:

 • Önnek a következő úton kell értesítenie a Ricoh-t jótállási igényéről:

a) a Ricoh forródrótján, telefonszám: +36-23-806800; vagy
b) a következő e-mail címen: info@ricoh.hu.

 • A jótállási probléma bejelentésekor meg kell adnia a következő információkat:

c) a Ricoh Termék sorozatszáma;
d) a vásárlás helye és időpontja;
e) az Ön teljes neve és címe;
f) az Ön telefonszáma és (ha van ilyen) faxszáma, valamint
g) az Ön e-mail címe (ha van ilyen).

 • A Ricoh fenntartja magának a jogot, hogy bekérje Öntől a Ricoh Termék vásárlásakor kapott eredeti nyugtát.

2. A jótállási szolgáltatásokat vagy közvetlenül a Ricoh végzi el, vagy az általa megbízott harmadik felek. A szolgáltatások elvégzése munkaidőben történik: [hétfő–péntek 9:00–17:00], a törvényes munkaszüneti napok kivételével.

A Ricoh minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást az Ön jótállási igényéről szóló értesítése kézhezvétele után négy (4) munkanapon belül elvégezze az Ön részére.

A Ricoh Termék hibájának vagy hiányosságának okát a Ricoh először telefonon vagy elektronikus adatátvitel révén (azaz e-mailben) próbálja meg kideríteni a probléma megoldásának céljából. Ricoh fenntartja a jogot, hogy cserealkatrészeket, egységeket küldjön meg az Ön részére, így telefonon, vagy elektronikus adatátvitellel nyújtott instrukciók alapján a kijavítást saját maga elvégezze. Ha ez nem jár sikerrel, Ön választása szerint Ricoh a Terméket kijavítja vagy cseréli.

A Ricoh csereterméket a Ricoh tartozékok és kellékanyagok nélkül szállítja.
A jelen jótállás keretében kicserélt valamennyi alkatrész és Ricoh Termék a Ricoh tulajdonába kerül.

A Ricoh cseretermékre/megjavított Ricoh Termékre 2 éves jótállási idő érvényes.

3. A jótállás olyan hibákra vagy hiányosságokra vonatkozik, amelyek a Ricoh Termék normál használata során keletkeznek, vagy már a termék megvásárlásakor is megvoltak. A jelen jótállás nem terjed ki a következő okokból eredő hibákra vagy hiányosságokra:

 • nem rendeltetésszerű használat;

 • helytelen vagy elégtelen, főleg képesítéssel nem rendelkező szolgáltató által végzett karbantartás;

 • szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás;

 • hirtelen túlfeszültség, beleértve a villámot is;

 • a Ricoh Termék működtetési feltételeihez képest elégtelen szellőzés; vagy

 • olyan kellékanyagok használata, amelyek nem a Ricoh-tól származnak, és a Ricoh Termék műszaki specifikációi miatt nem megfelelőek.

A fenti esetekben a Ricoh fenntartja a jogot, hogy a javítási szolgáltatásért díjat számítson fel Önnek.

4. A jelen jótállás nem terjed ki a következőkre:

 • időszakos karbantartás és pótalkatrészek javítása vagy cseréje;

 • szoftverek/szoftverösszetevők;

 • idegen eredetű termékek, főleg idegen eredetű tintapatronok; valamint

 • kellékanyagok.

5. A jótállás a következőkre korlátozódik:

 • amennyiben az Ön lakhelye az Európai Unió valamely tagállamában található: az Ön által Magyarországon megvásárolt Ricoh Termékekre; vagy

 • amennyiben az Ön lakhelye Magyarországon található: az Ön által az Európai Unió valamely tagállamában megvásárolt Ricoh Termékekre.

6. A jelen jótállás egyetlen pontja sem bír a Ricoh felelősségét korlátozó vagy kizáró hatállyal a következők esetekben:

a) csalás;
b) a Ricoh  által okozott haláleset vagy személyi sérülés;

Amennyiben a törvények erre lehetőséget adnak,  Ricoh a következő veszteségek  egyikéért sem  felelős  Önnel szemben, akár szerződéses vagy szerződésen kívül keletkezett károkért (beleértve többek közt a gondatlanságot), akár egyéb tevékenységből származnak:

a) adathordozók elvesztéséért való kompenzáció;
b) elmaradt haszon;
c) elmaradt bevétel;
d) ügyfélkör elvesztése vagy csökkenése;
e) adatok vagy szoftverek károsodása vagy használhatatlanná válása;
f) számítógépes operációs rendszerek vagy programok (vagy ezek egy részének) vírusfertőzése, károsodása vagy interferenciája; 
g) harmadik fél cselekedetéből következő veszteség vagy kár; és/vagy
h) bármely speciális, közvetett vagy következményes kár;tekintet nélkül arra, hogy ezen veszteségek bármelyike előre látható volt-e, és/vagy a Ricoh értesült-e annak lehetőségéről, hogy Önt ilyen veszteségek fogják érni. 

Ön tartozik felelősséggel azért, hogy amikor visszaküldi Ricoh Termékét a Ricoh részére, eltávolítson minden olyan adathordozót és személyes tulajdont, amely a Ricoh Termékben maradhatott; a Ricoh nem vállal felelősséget az ilyen adathordozók megőrzéséért vagy visszajuttatásáért.

7. A jelen jótállásra és az ebből eredő  valamennyi kötelezettségre a magyar jog az irányadó; a jogviták eldöntése Magyarország bíróságainak kizárólagos illetékessége alá tartoznak 

Oldal tetejére