Cookie-ra vonatkozó szabályok

A Ricoh adatgyűjtő eszközöket, például cookie-kat használ, hogy egyszerűbbé tegye a webhely használatát. Ezeknek a beállításoknak a megváltoztatásáról és a cookie-król itt talál további információkat.

Végfelhasználói licencszerződés

A www.ricoh-support.com webhelyen közzétett letöltések („szoftver”) a Ricoh termékek támogatására szolgálnak. A szoftver a Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom („Ricoh”) vagy olyan harmadik fél tulajdona, amely felhatalmazta a Ricoh céget a szoftver licencének továbbadására.

Ön végfelhasználóként csak e szerzõdés feltételei szerint használhatja a szoftvert. A szoftver bármely számítógépre történõ betöltésével Ön beleegyezik e feltételekbe. Ha nem fogadja el a jelen szerzõdés feltételeit, a szoftvert egy számítógépre sem töltheti be.

A licenc érvényessége

A szoftvert azzal a Ricoh termékkel használhatja, amelyikhez azt készítették. A szoftvert a készülékkel elektronikus kapcsolatban lévõ bármely számítógéprõl használhatja. A szoftver bérbeadása, értékesítése vagy bármilyen más módon történõ terjesztése, valamint a licencszerzõdésben foglalt jogok harmadik fél számára történõ továbbadása tilos.

Elfogadás

A szoftver letöltésével Ön elfogadta a jelen szerzõdés feltételeit.

Idõtartam

A licenc annak megszûnéséig marad érvényben. A Ricoh azonnal felmondja a licencszerzõdést, amennyiben Ön nem tartja be a jelen szerzõdés feltételeit. A felmondás után Önnek késedelem nélkül meg kell semmisítenie a szoftver és a hozzá tartozó dokumentáció minden példányát.

A szoftver tulajdonjoga

E szerzõdés kifejezett feltétele, hogy a szoftver tulajdonjoga mindenkor a Ricoh, illetve a Ricoh számára a licenc továbbadását engedélyezõ harmadik fél tulajdonában marad.

Másolás

A szoftvert és annak dokumentációját szerzõi jog védi. Ön nem készíthet, és másnak sem engedélyezheti olyan másolatok készítését a szoftverrõl, amely nem a mûködtetés biztonságához szükséges. Ilyen célból legfeljebb három másolat készíthetõ. A jelen szerzõdés feltételei ezen másolatok mindegyikére kiterjednek. A szoftver, illetve a hozzá tartozó dokumentáció sem részben sem teljes egészében nem módosítható, adaptálható, nem vonható össze, nem fordítható le, nem fejthetõ vissza, forráskódja nem állítható elõ, nem bontható szét, és nem szolgálhat alapul más, származtatott termékek létrehozásához. Ön jogi felelõsséget visel a szerzõi jog bármilyen megszegéséért, a szoftver és/vagy a hozzá tartozó dokumentáció jogosulatlan továbbadásáért, sokszorosításáért vagy használatáért. Ha a szoftver visszafejtése vagy forráskódjának elõállítása kompatibilitási problémák miatt válik szükségessé, kérjük, forduljon a Ricoh céghez.

Jótállás

A Ricoh nem szavatolja a szoftver és/vagy dokumentációja hibátlanságát. Minden fájlt, illesztõprogramot és más anyagot jelenlegi állapotában bocsát rendelkezésre.

Felelõsségkizárás

A Ricoh a vonatkozó törvények által megengedett legteljesebb mértékig elhárít mindennemû kifejezett vagy kellékszavatossági jótállást, egyebek között beleértve az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó kellékszavatosságot.

Felelõsség

A Ricoh nem felelõs a szoftverben vagy annak dokumentációjában lévõ hibákért, illetve az ilyen hibákból eredõ profitveszteségért, adatvesztésért, kompatibilitási problémákért, fertõzésekért, elvesztett lehetõségekért és a következményes vagy velejáró károkért. A Ricoh a vonatkozó törvényeknek megfelelõen a lehetõ legteljesebb mértékben kizár minden, a szoftver használatából vagy annak használhatatlanságából adódó felelõsséget.
Terjesztés tilalma

A szoftver semmilyen hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek gyártásával kapcsolatos kutatással és fejlesztéssel kapcsolatban álló cégnek, társaságnak vagy magánszemélynek nem értékesíthetõ, nem adható át és nem tehetõ elérhetõvé.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen szerzõdés bármely része vagy rendelkezése végrehajthatatlan vagy az adott ország vonatkozó jogszabályaiba ütközik, az nem befolyásolja a szerzõdés többi részének vagy rendelkezésének érvényességét.

Vonatkozó törvény

Ez a szerződés az angol törvények szerint került szerkesztésre és megfogalmazásra.

Illetékes bíróság

A jelen Szerződésből keletkező minden vita jogi rendezése az angliai illetékes bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.